Introductie

Wat is D.E.L.?

D.E.L. is de plaatselijke Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging “Draagt Elkanders Lasten” U.A., De Noord 6 te Urk, opgericht 11 februari 1898.

De vereniging D.E.L. verzorgt in Urk of op verzoek, buiten Urk de begrafenissen van haar leden en niet-leden.

D.E.L. keert geen geld uit zoals een verzekering, maar vergoedt in natura. Met andere woorden, D.E.L. regelt, verzorgt en neemt de kosten van de begrafenis zoals omschreven in het bewijs van lidmaatschap voor haar rekening. Ook als men buiten Urk gaat wonen, is het geen probleem om lid te blijven. Wil men de begrafenis door een andere vereniging of onderneming laten verzorgen, dan kan de rekening naar D.E.L. gestuurd worden en wordt de pakketwaarde vergoed.

Ruim 18.000 inwoners van Urk zijn reeds lid van D.E.L., oftewel ca. 94% van de plaatselijke bevolking. Zij kozen voor het lidmaatschap van D.E.L. om er zeker van te zijn, dat de begrafenis te zijner tijd op de bekende en stijlvolle wijze wordt uitgevoerd.

 

Waarom D.E.L.?

D.E.L. heeft een uniek rouwcentrum, dat in 1986 gereed is gekomen. In 1993 heeft er een ingrijpende renovatie en uitbreiding plaatsgevonden. In 2000 is het oude gedeelte zodanig gewijzigd, dat men dit kan gebruiken als “de huiskamer”, de familie krijgt zelf een sleutel van dit gedeelte en men kan dan zelf regelen hoe vaak en hoelang men hier wil verblijven bij de overledene. In 2012 is door middel van een verbouwing de zaalcapaciteit vergroot, is het aantal huiskamers verhoogt naar drie en heeft het rouwcentrum de beschikking over een eigen kerkzaal waar een rouwdienst gehouden kan worden. Tevens is de luifel, op verzoek van vele leden, over de gehele lengt van het gebouw doorgetrokken.

Het Rouwcentrum voorziet duidelijk in de plaatselijke behoefte. D.E.L. is van mening, dat zij hierdoor haar leden en niet-leden nog meer van dienst kan zijn. Namelijk om vanuit een stijlvolle omgeving vorm en inhoud te kunnen geven aan de gevoelens die overheersen bij het afscheid nemen van hen die ons tijdens hun leven dierbaar waren.

 

Deskundig personeel

De vereniging D.E.L. beschikt over deskundig, gediplomeerd personeel met een juiste instelling voor dit moeilijke werk. Door de eenvoud en toewijding waarmee het personeel haar werk verricht, ervaart zij alom waardering voor de wijze van deze dienstverlening.