Sinds enkele jaren is het mogelijk een depositofonds te openen bij stichting Derdengelden “Draagt Elkanders Lasten” Urk. Het bedrag dient als reservering voor toekomstige uitvaart kosten, de kosten voor het monument en/of grafonderhoud. Eventueel resterende gelden mogen van onze toezichthouder “de Nederlandse Bank” niet worden niet uitgekeerd maar kunnen wel gereserveerd worden voor de begrafeniskosten van nabestaanden. De stichting Derdengelden is gelieerd aan Draagt Elkanders Lasten U.A. Urk.

Storting

U kunt op de depositorekening in één keer een bedrag storten maar ook stortingen in termijnen is mogelijk. Jaarlijks wordt de dan geldende rentevergoeding bijgeschreven op de depositorekening. Periodiek ontvangen de deposanten een saldo overzicht.

Fiscaal voordeel

Sinds 1 januari 2010 is het wettelijk mogelijk om te sparen voor de kosten van een uitvaart op een geblokkeerde spaarrekening. Na het uitbreiden van de wet banksparen op 1-1-2010 kent uitvaartsparen fiscaal voordeel.

Voordelen uitvaartsparen:

  • Het fiscale voordeel, het bedrag (tot maximaal € 6.859,00 per persoon) telt niet mee in box 3 en dus ook niet voor de WMO-toetst.
  • Geen zorgen of er straks wel geld is voor de uitvaart.
  • als de financiële positie van de stichting dit toelaat wordt er jaarlijks rente bijgeschreven.

Nadelen uitvaartsparen:

  • Opnemen van het geld is alleen toegestaan voor het betalen van de uitvaart van de rekeninghouder.
  • De gelden vallen niet onder het depositigarantiestelsel.

Bereikbaarheid

Indien u omtrent bovengenoemde zaken nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kunt u tijdens kantooruren bellen naar het Rouwcentrum te Urk. 0527 683435 of langskomen op ons kantoor.