Donderdag 13 december 2018 organiseerde Draagt Elkanders Lasten een troostavond. Ds. van de Kieft verzorgde de meditatie en de muzikale begeleiding werd verzorgt door Hendrik Baarssen. Douwe Cretier opende en sloot de avond met gebed en droeg een gedicht voor. Teunis Nentjes en Jelle Bakker zongen enkele troostvolle liederen. In de pauze konden er vragen opgeschreven worden die ds. van de Kieft na de pauze beantwoorde. Het was een warme troostvolle avond. Alle bezoekers van deze avond kregen een troostvolle herinnering mee in de vorm van een boekenlegger. (deze is nog gratis af te halen op het Rouwcentrum)

Luister hieronder de avond terug

voor de liturgie klik hier

voor het gedicht klik hier

Vanaf nu kunt u op onze website een berekening maken van de kosten van een uitvaart, afgestemd op uw uitvaartwensen. Het bedrag wordt opgebouwd uit de verschillende onderdelen die bij een uitvaart horen, zoals het gebruik van het rouwcentrum, de kist, het vervoer, etc. Zo krijgt u een goed beeld van de kosten.

Maak hier uw berekening

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Daarom plaats Draagt Elkanders Lasten een privacyverklaring op deze website.

Ter ere en herdenking van het 120-jarig bestaan van Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten UA is een jubileummagazine uitgegeven, waarin is getracht een zo goed mogelijk beeld van het heden en het rijke verleden van de vereniging te schetsen. Bekijk hier het jubileummagazine:

Om deze avond terug te luisteren klik hier

 

Rouw bij het verlies van een kind.

 

Als ouder hoop je, dat je kinderen jou zullen overleven.

Maar hoe anders kan het zijn..? Onomkeerbaar anders.

Niet te peilen verdriet, machteloosheid, pijn van onvervulde verwachtingen, eenzaamheid.

Emoties. Te intens om uit te leggen en vaak te groot om begrepen te worden.

Namen die niet genoemd worden zorgen voor een hartverscheurende stilte te midden van het rumoer van alle dag.

Donderdag 16 november organiseerde begrafenisvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’ een avond

waar we stil stonden bij het verlies van een kind, kort of langer geleden.

Dr. R. van Kooten en zijn vrouw spraken over hoe zij als ouders om zijn gegaan met het verlies van hun zoon

en hoe ze dit meenemen de toekomst in. Hoe ze daar dagelijks mee omgaan.

Hoe dit verlies van invloed is op hun gezinsleven en welke plek dit nu inneemt.