Ter ere en herdenking van het 120-jarig bestaan van Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten UA is een jubileummagazine uitgegeven, waarin is getracht een zo goed mogelijk beeld van het heden en het rijke verleden van de vereniging te schetsen. Bekijk hier het jubileummagazine:

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Transparantie is een van de belangrijkste onderdelen hiervan. Daarom plaats Draagt Elkanders Lasten een privacyverklaring op deze website.

Draagt Elkanders Lasten heeft op 31 mei 2017 een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders geschreven waarin een aantal bezwaren tegen het vernieuwde begrafenisbeleid staan beschreven.

Alhoewel er nog geen antwoord is ontvangen op deze brief is het begrafenisbeleid inmiddels wel aangepast.

Om deze avond terug te luisteren klik hier

 

Rouw bij het verlies van een kind.

 

Als ouder hoop je, dat je kinderen jou zullen overleven.

Maar hoe anders kan het zijn..? Onomkeerbaar anders.

Niet te peilen verdriet, machteloosheid, pijn van onvervulde verwachtingen, eenzaamheid.

Emoties. Te intens om uit te leggen en vaak te groot om begrepen te worden.

Namen die niet genoemd worden zorgen voor een hartverscheurende stilte te midden van het rumoer van alle dag.

Donderdag 16 november organiseerde begrafenisvereniging ‘Draagt Elkanders Lasten’ een avond

waar we stil stonden bij het verlies van een kind, kort of langer geleden.

Dr. R. van Kooten en zijn vrouw spraken over hoe zij als ouders om zijn gegaan met het verlies van hun zoon

en hoe ze dit meenemen de toekomst in. Hoe ze daar dagelijks mee omgaan.

Hoe dit verlies van invloed is op hun gezinsleven en welke plek dit nu inneemt.