Draagt Elkanders Lasten heeft op 31 mei 2017 een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders geschreven waarin een aantal bezwaren tegen het vernieuwde begrafenisbeleid staan beschreven.

Alhoewel er nog geen antwoord is ontvangen op deze brief is het begrafenisbeleid inmiddels wel aangepast.