Ter ere en herdenking van het 120-jarig bestaan van Christelijke Onderlinge Begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten UA is een jubileummagazine uitgegeven, waarin is getracht een zo goed mogelijk beeld van het heden en het rijke verleden van de vereniging te schetsen. Bekijk hier het jubileummagazine: