Penningmeester

Gezocht:

Penningmeester

Draag jij onze mooie vereniging Draagt Elkanders Lasten een warm hart toe? Vind je het leuk bestuurlijk actief te zijn? Heb je affiniteit met cijfers? En ben je gewend af en toe door een stevige bries te zeilen…? Ga dan met ons het gesprek aan. 

Doel van de functie

•      De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging;

•      De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van Draagt Elkanders Lasten en legt verantwoording af aan de ALV. De penningmeester communiceert met het bestuur en doet regelmatig verslag. 

Taken en verantwoordelijkheden

 •     Zorgt, samen met overige bestuursleden, voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid;

•      Vergadert periodiek met het verenigingsbestuur;

•      Controleert samen met een externe partij het beheer van de geldmiddelen;

•      Controleert de administratie met hulp van de accountants;

•      Onderhoudt contact met de ledenadministratie;

•      Bereidt mede de Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging).

Functie-eisen

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de vereniging (lid) en financieel onderlegd is. Het is van groot belang gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden.

•      Je hebt een HBO werk- en denkniveau;

•      Je kunt beleidsmatig denken en werken;

•      Je kunt doelgericht en effectief communiceren.

Wanneer je jezelf hierin herkent en belangstelling hebt voor deze belangrijke functie verzoeken wij je om voor 1 december contact op te nemen via mail: voorzitter@del-urk.nl.

Voor informatie over onder meer het tijdsbeslag en beloning voor deze functie kun je contact opnemen met Klaas Brouwer, tel. 06-53108584.