Urk heeft drie begraafplaatsen. De oudste is de begraafplaats bij het Kerkje aan de Zee. Op deze begraafplaats zijn alleen nog bijzettingen mogelijk in familiegraven. Volle graven op deze begraafplaats worden niet meer geruimd.

In 1954 kwam er een begraafplaats op de Holkenkamp bij. Een hele uitbreiding, die al spoedig te klein van opzet bleek. Op deze begraafplaats zijn alleen nog bijzettingen mogelijk.

In 1975 werd de begraafplaats in het Urkerbos in gebruik genomen, De Vormt. Door de jaren heen is deze nieuwste begraafplaats al meerdere keren uitgebreid. Op deze begraafplaats is een apart gedeelte voor kinderen van nul tot twaalf jaar.

U kunt op De Vormt kiezen uit een gewoon graf, een grafkelder of een algemeen graf. Klik hier voor de prijzen.

Gewoon graf

Een gewoon graf is het meest voorkomend. Dit graf biedt plaats aan twee personen. Op een gewoon graf is plaats voor een gedenksteen.

Grafkelder

Een grafkelder is van beton en biedt eveneens plaats aan twee personen. De grafkelder wordt afgesloten met een betonnen plaat, zodat er geen aarde bij de kist komt. 

Algemeen graf

Een algemeen graf biedt ook plaats aan twee personen, maar de plaatsing van overledenen is willekeurig. Ook is het niet mogelijk een gedenksteen te plaatsen op een algemeen graf.