Draagt Elkanders Lasten heeft sinds 1986 een eigen rouwcentrum dat sinds de opening diverse keren is verbouwd en uitgebreid. Leden kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten:

Huiskamers

In het rouwcentrum bevinden zich drie huiskamers, waar overledenen opgebaard kunnen worden. Families krijgen een sleutel van ‘hun’ huiskamer en kunnen zelf regelen hoe vaak en hoe lang men bij de overledene wil verblijven. Veel nabestaanden ervaren door het gebruik maken van een huiskamer in het rouwcentrum meer rust, zowel bij henzelf thuis als in de huiskamer bij de overledene. 

Zaal

In de centrale zaal van het rouwcentrum vinden de condoleances plaats. Ook wordt hier eens per jaar de algemene ledenvergadering gehouden. 

Kerkzaal

Voor kleine families en begrafenissen in besloten kring kan gebruik gemaakt worden van de kerkzaal in het rouwcentrum. 

Draagt Elkanders Lasten heeft een eigen kistopslag en verzorgt zelf het rouwdrukwerk en rouwvervoer. Dat brengt veel rust in het regelen van praktische zaken, zoals het vervoeren van overledenen vanuit het ziekenhuis naar huis, het opbaren van overledenen in een passende kist en het verzorgen van rouwdrukwerk (ook mogelijk in het weekend).