Draagt Elkanders Lasten is opgericht in 1898 als een ziekenfonds voor het levensonderhoud van armen en zieke vissermannen en hun families in een tijd dat er van overheidswege nog geen sociale voorzieningen beschikbaar waren. In de jaren na de oprichting breidde Draagt Elkanders Lasten uit met een pensioenfonds, een hospitaalfonds en vanaf 1908 ook een begrafenisfonds. Toen na de Tweede Wereldoorlog het niveau van de sociale voorzieningen in Nederland groeide, werden deze functies stuk voor stuk opgeheven en bleef alleen het begrafenisfonds bestaan.

Door de jaren heen breidden de faciliteiten van Draagt Elkanders Lasten zich steeds uit. In 1986 opende de vereniging een eigen rouwcentrum, dat in 1993, 2000 en 2012 werd verbouwd en uitgebreid. Het rouwcentrum beschikt nu over een condoleancezaal, een kerkzaal en drie huiskamers. In de huiskamers kunnen overledenen worden opgebaard. Families krijgen een sleutel en kunnen zelf bepalen hoe vaak en hoe lang men bij de overledene wil verblijven.  

Startte het begrafenisfonds bij de oprichting in 1908 met 505 leden, tegenwoordig heeft de vereniging circa 19.000 leden (ongeveer 95 procent van de Urker bevolking). Een begrafenis is door de jaren heen duurder geworden. Door aanpassingen van de soorten lidmaatschappen, kunnen leden zó lid worden dat de kosten van een begrafenis volledig gedekt zijn.

Sinds 2014 verzorgt Draagt Elkanders Lasten haar eigen rouwdrukwerk. Vanaf 2015 beschikt de vereniging over eigen rouwvervoer en kistopslag. Het bestuur blijft er in de toekomst naar streven om de nabestaanden van haar leden in geval van overlijden een stijlvol en respectvol afscheid te bieden.