Draagt Elkanders Lasten is opgericht in 1898 als een ziekenfonds voor het levensonderhoud van armen en zieke vissermannen en hun families in een tijd dat er van overheidswege nog geen sociale voorzieningen beschikbaar waren. In de jaren na de oprichting breidde Draagt Elkanders Lasten uit met een pensioenfonds, een hospitaalfonds en vanaf 1908 ook een begrafenisfonds. Toen na de Tweede Wereldoorlog het niveau van de sociale voorzieningen in Nederland groeide, werden deze functies stuk voor stuk opgeheven en bleef alleen het begrafenisfonds bestaan.