Via de jaarverslagen worden leden van Draagt Elkanders Lasten op de hoogte gehouden van de financiële en materiële stand van zaken van de begrafenisvereniging. De jaarverslagen van de afgelopen jaren zijn hier online te lezen. 

Jaaroverzicht 2010

Jaaroverzicht 2011

Jaaroverzicht 2012

Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2014