Alle werknemers van Draagt Elkanders Lasten zijn vol overtuiging werkzaam bij onze begrafenisvereniging, van de uitvaartleiders tot de administratief medewerksters en de koffiedames. Stuk voor stuk willen zij bijdragen aan een waardig en liefdevol afscheid van uw dierbare. In geval van overlijden, krijgt u vooral te maken met onze uitvaartleiders. Zij zijn allemaal deskundig en gediplomeerd en toegewijd aan hun werk. Graag stellen zij zich aan u voor:


Leen van Loosen

Vanuit een bestuursfunctie ben ik inmiddels al vele jaren manager en uitvaartleider bij de grootste vereniging van Urk. Vanuit mijn functie als manager doe ik mijn best en voel ik mij verantwoordelijk om ons team de hoogst haalbare kwaliteit te laten leveren in het werk dat wij verrichten.
Luisteren en observeren zijn belangrijke elementen in dit werk. Het op de juiste manier toepassen van de wensen van de overledene en de nabestaanden is heel belangrijk. Hierdoor kan een uitvaart en de dagen voorafgaand aan de uitvaart door de familie als kostbaar ervaren worden en gebruikt worden op een zo waardig en respectvol mogelijke manier afscheid te nemen van hun dierbare. Ik stel alles in het het werk om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.

Anneke Pasterkamp

Mijn naam is Anneke Pasterkamp, werkzaam als administratief medewerker en uitvaartleider. De dood is een onderdeel van het leven waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen. Het verwerken van rouw begint bij goed afscheid nemen. Als uitvaartleider mag ik daarin iets betekenen. Afscheid nemen is heel persoonlijk en dat maakt mijn werk mooi, bijzonder en veelzijdig. De wens van de overledene en de nabestaanden staat centraal en is het uitgangspunt voor het verzorgen van de plechtigheid. Voor mij is het belangrijk dat nabestaanden -ondanks hun verdriet- op een waardevol afscheid terug kunnen kijken. Rust aandacht en respect vind ik belangrijke sleutelwoorden bij het regelen van een uitvaart.


 

Klaas Kapitein

Tot 1 april 2020 was ik werkzaam in verslavingszorg waar ik mij vooral richtte op het begeleiden en ondersteunen van de naasten van de verslaafde. Ook gaf ik godsdienst en drama op voortgezet en hoger beroepsonderwijs. Na mijn opleiding theologie, heb ik een opleiding contextueel pastoraat gevolgd en in Antwerpen nog een opleiding voor docent Bibliodrama. Als kind voelde ik mij al aangetrokken tot het werk van Draagt Elkanders Lasten, toch schoof ik de beslissing om te solliciteren steeds voor mij uit met het excuus dat ik eerst wat ouder en grijzer moest zijn. Tot mijn vrouw op een gegeven moment tegen mij zei “je kan het wel blijven uitstellen, maar je weet niet of je wel oud en grijs mag worden”. Ik zie het als een groot voorrecht om nu als uitvaartleider aan het werk te mogen en ik hoop dat ik mijn kennis en ervaring in mag zetten om een waardevolle bijdrage te leveren aan een waardig afscheid van dierbaren.


Johannes Bakker

Ik ben altijd visserman geweest op de SC31, toen ik stopte met vissen heb ik mij aangemeld bij Draagt Elkanders Lasten als drager. Het leek mij altijd al een zeer dankbaar werk, waarvan ik dacht als ik ooit tijd en gelegenheid heb dan wil ik mij daar wel graag voor inzetten. Als het soms wat drukker was hielp ik naast het dragen ook wel bij het ophalen en het verzorgen van overledenen. Van het één kwam het ander en sinds december 2020 ben ik ook werkzaam als uitvaartleider. Ik vindt het belangrijk dat begraven met waardigheid en respect kan plaatsvinden en wil daar graag aan bijdragen.