Depositofonds

Sparen voor een uitvaart, hoe werkt dat?

Draagt Elkanders Lasten biedt de mogelijkheid om geld te sparen in het depositofonds van Stichting Derdengelden. Het doel van dit spaarpotje is om in de toekomst de kosten van de uitvaart geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen.

De voordelen hiervan zijn:

 • Eenvoudig je pakketwaarde verhogen door het doen van (periodieke) stortingen;
 • Jij, maar ook je nabestaanden hoeven zich geen zorgen te maken of er t.z.t. wel geld is voor de kosten van je uitvaart;
 • Er is sprake van een fiscaal voordeel:
 • Bij een positieve renteontwikkeling wordt er jaarlijks rente bijgeschreven over het gespaarde bedrag.

Naast de voordelen is er ook een nadeel waar je rekening mee moet houden:

 • Het gespaarde bedrag mag alleen besteed worden aan uitvaartkosten, spaar daarom niet meer dan nodig is. De maximale inleg wordt door het bestuur van Stichting Derdengelden bepaald.

Deelname is eenvoudig:

 • Vul het aanvraagformulier depositorekening in.
 • Maak het gewenste bedrag over naar bankrekeningnummer:
  NL04RABO 0115 0406 25 t.n.v. Stichting Derdengelden Draagt Elkanders Lasten.
 • Na ontvangst van het aanvraagformulier en de storting sturen wij je een overzicht van je depositorekening.
 • Het rentepercentage wordt op basis van de renteontwikkeling door het bestuur vastgesteld en jaarlijks bijgeschreven.
 • De deposant ontvangt uiterlijk op 1 maart van elk jaar een deposito overzicht.
 • Na het overlijden van de deposant wordt uit het saldo de uitvaartnota van Draagt Elkanders Lasten voor zover mogelijk betaald.

Van het eventueel resterende saldo worden andere gemaakte kosten m.b.t. de uitvaart voor zover mogelijk betaald na overleg van facturen. Te denken valt aan gemeentelijke kosten en kosten van een grafmonument.

Eventueel saldo dat na betaling van de kosten van de uitvaart overblijft, mag op het bankrekeningnummer van de erven terug worden gestort. Op verzoek van Stichting Derdengelden dient voor bedragen groter dan € 500,- een verklaring van erfrecht te worden overlegd.  

Als er sprake is van een onduidelijkheid neemt het bestuur van Stichting Derdengelden desgevraagd een beslissing.

Aanvraagformulier depositorekening

Gegevens eerste deposant

Dhr./mevr.(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ

Gegevens tweede deposant

Dhr./mevr.
MM slash DD slash JJJJ

Wij vragen u het gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL04RABO 0115 0406 25 t.n.v. Stichting Derdengelden Draagt Elkanders Lasten. Na ontvangst sturen wij u een deposito overzicht.