Alle publicaties van Draagt Elkanders Lasten Urk zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn daarom voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van Draagt Elkanders Lasten Urk voor is gevraagd.

Als u op deze website iets tegenkomt waarvan u denkt dat Draagt Elkanders Lasten Urk daar onterecht gebruik van maakt, meldt u dat dan per e-mail aan info@del-urk.nl.

Disclaimer

Draagt Elkanders Lasten Urk heeft met grote zorg en naar haar beste vermogen de informatie op haar website samengesteld. Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg wordt geplaatst/ingevoerd, kunnen bij het overnemen van gegevens door technische storingen of andere omstandigheden fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledigheden bevatten. Draagt Elkanders Lasten Urk aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en is van mening dat gebruik van verkregen informatie voor eigen risico is. Bezoekers van de website zijn zelf geheel verantwoordelijk voor de keuzes die zij maken naar aanleiding van hun bezoek aan www.del-urk.nl.