Bestuur

Het bestuur van Draagt Elkanders Lasten is verantwoordelijk voor de vereniging, de BV en Stichting Derdengelden.
De bestuursleden houden toezicht op de juiste uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement. Verder onderhouden ze o.a. contact met de toezichthouders van De Nederlandsche Bank. Ze volgen externe ontwikkelingen en stemmen deze zo nodig af op de organisatie van de vereniging. Loyaliteit, eerlijkheid en integriteit zijn belangrijke kernwaarden voor bestuursleden.

Het algemeen bestuur wordt door de ledenvergadering gekozen voor een periode van vijf jaar en bestaat uit zeven personen. Een bestuurslid mag maximaal twee periodes zitting nemen in het bestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur vormt de directie van de BV.
Het bestuur van Stichting Derdengelden bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur:

Klaas Brouwer, voorzitter

Bestuurslid sinds oktober 2020

Mijn naam is Klaas Brouwer, voorzitter van de vereniging Draagt Elkanders Lasten.

Geert Bakker, secretaris

Bestuurslid sinds oktober 2020

Ik was lid van de D.E.L. sinds mijn geboorte en op latere leeftijd had ik verder weinig belangstelling voor de werkzaamheden,

Penningmeester

Vacant

Algemeen bestuur:

Samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester wordt het algemeen bestuur gevormd door:

Marika Gerssen

Bestuurslid sinds oktober 2020

Mijn naam is Marika Gerssen-Bakker, 57 jaar. Gehuwd met Pieter Gerssen en moeder van twee dochters.

Lub Post

Bestuurslid sinds oktober 2020

Ik ben Lub Post (1965), getrouwd met Janna Willems en vader van vier kinderen.

Leendert Visser

Bestuurslid sinds 2019

Mijn naam is Leendert Visser. In het dagelijkse leven werkzaam als projectleider bij Jansen Logistics.

Ik heb interesse in een bestuursfunctie

Naam(Vereist)