Over ons

Draagt Elkanders Lasten is een begrafenisvereniging zonder winstoogmerk. Wij bieden betaalbare en betrouwbare uitvaartzorg voor iedereen, welke achtergrond je ook hebt. In onze dienstverlening zijn we representatief en onafhankelijk. Ontwikkelingen in de branche volgen we nauwgezet, met oog voor jouw wensen. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en betrokkenheid in de samenleving en nemen hierin onze verantwoordelijkheid.

Draagt Elkanders Lasten heeft drie entiteiten:

UA: Dit is de onderlinge of uitvaartvereniging. De uitvaartvereniging begon in 1908 met 505 leden, begin 2024 staat het leden aantal op bijna 22.000, hiervan wonen er ongeveer 1500 buiten Urk.

Leden van Draagt Elkanders Lasten hebben vanaf het begin van hun inschrijving (volgens de voorwaarden) bij overlijden recht op uitkering van de lidmaatschapswaarde in goederen en diensten. Daardoor is Draagt Elkanders Lasten verplicht om een voorziening te treffen voor de kosten van toekomstige uitvaartverplichtingen.

BV: De BV voert in opdracht van de UA de uitvaarten uit van de leden. De BV heeft geen winstoogmerk. Leden krijgen korting op de begrafenisfactuur.

Stichting Derdengelden: Draagt Elkanders Lasten biedt de mogelijkheid om geld te sparen in het depositofonds van Stichting Derdengelden. Het doel van dit spaarpotje is om in de toekomst de kosten van de uitvaart geheel of gedeeltelijk te kunnen voldoen.

Geschiedenis

Bestuur

Ons team

Rouwcentrum

Vacatures