Lidmaatschap

Ontzorg jezelf en je nabestaanden met een lidmaatschap van Draagt Elkanders Lasten

Veel mensen denken liever niet na over hun eigen afscheid. Toch kan het belangrijk zijn om er even bij stil te staan. Je lidmaatschap bij Draagt Elkanders Lasten kan namelijk financiële rust betekenen voor je nabestaanden als je er op enig moment niet meer bent.
Je bepaalt zelf de hoogte van je lidmaatschap. Mocht je financiële situatie veranderen, kun je het eenvoudig aanpassen. Check daarom regelmatig of je lidmaatschap nog past bij je wensen.
Draagt Elkanders Lasten biedt lidmaatschappen aan tot een maximale waarde van € 14.000,=.
De lidmaatschapswaarde is bij overlijden te besteden in goederen en diensten.

De kosten van een begrafenis

De kosten van een eerste begrafenis op Urk bedragen ongeveer € 13.000,=. Hierbij is rekening gehouden met de kosten van Draagt Elkanders Lasten, de kosten van een zandgraf voor 2 personen voor een periode van 30 jaar in de gemeente Urk en de kosten van een eenvoudig grafmonument.

De kosten van een tweede begrafenis, een bijzetting, bedragen ongeveer € 7.000,=.

Sinds 2017 is het begraafbeleid van de gemeente Urk veranderd. Dit is van invloed op de kosten van een begrafenis. Het grafrecht van een zandgraf voor volwassenen wordt aangegaan voor een periode van 30 jaar. Het kan voorkomen dat iemand bij leven twee keer geconfronteerd wordt met grafrechten.

Lidmaatschapsmogelijkheden

Het startpakket heeft een waarde van € 7.000,= in goederen en diensten.
Dit lidmaatschap is bedoeld voor de startkosten van een begrafenis. Dat zijn de kosten van Draagt Elkanders Lasten en de begraafkosten van de desbetreffende gemeente. (Let op: niet de grafrechten)

De betaling van de contributie is levenslang of tot 68-jarige leeftijd per kwartaal.

Het startpakket geeft recht op de gratis kinderdekking in de verschillende leeftijdscategorieën.

Het startpakket geeft bij overlijden recht op 10% korting op de begrafenisfactuur met een maximum van € 700,=. De korting geldt op goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

Zie de productfolder voor meer informatie.

Het Pluspakket persoonlijk is bedoeld om een bestaande verzekering of lidmaatschap te verhogen. Dit kan in stappen van € 1.000,=.

De betaling van de contributie is levenslang of tot 68-jarige leeftijd per kwartaal.

Het Pluspakket persoonlijk geeft recht op 10% korting op de begrafenisfactuur met een maximum van 10% van de lidmaatschapswaarde. De totale korting is maximaal € 700,=. De korting geldt op goederen en diensten geleverd door Draagt Elkanders Lasten.

Zie de productfolder voor meer informatie.

Pluspakket aanvragen

Het Pluspakket op twee levens is bedoeld voor de financiering van grafrechten en/of een grafmonument bij de eerste begrafenis van een van de twee deelnemers. Uitbetaling bij overlijden geschied na overleg van facturen.

De betaling van de contributie is levenslang of tot 68-jarige leeftijd per kwartaal.

Zie de productfolder voor meer informatie.

Pluspakket aanvragen

Het gratis kinderlidmaatschap is bedoeld voor de basiskosten van een begrafenis. Met basiskosten wordt bedoeld de kosten van Draagt Elkanders Lasten en de begraafkosten en eventueel de grafrechten van de desbetreffende gemeente.

De waarde is gelijk aan het pakket van de ouder(s) met een maximum van:
van 0-1 jaar:      €            4.500,=
van 1-11 jaar:    €            8.000,=
van 11-16 jaar: €            10.000,=
De dekking vervalt als het kind de leeftijd van 16 jaar bereikt. Er is geen recht op eventuele overige pakketwaarde na betaling van de basiskosten.

Zie de productfolder voor meer informatie.

Het aanvullend kinderlidmaatschap is af te sluiten in een veelvoud van € 2.000,= en is bedoeld voor de financiering van een grafmonument.

De betaling is op basis van een eenmalige koopsom.

Zie de productfolder voor meer informatie.

Aanvullend kinderlidmaatschap aanvragen

Administratieve handelingen

Adreswijziging doorgeven

Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Oud adres(Vereist)
Nieuw adres(Vereist)
Geldt de adreswijziging voor iedereen op dit adres(Vereist)

Bankrekeningnummer wijzigen

Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ

Depositofonds

Gegevens eerste deposant

Dhr./mevr.(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ

Gegevens tweede deposant

Dhr./mevr.
MM slash DD slash JJJJ

Wij vragen u het gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL04RABO 0115 0406 25 t.n.v. Stichting Derdengelden Draagt Elkanders Lasten. Na ontvangst sturen wij u een deposito overzicht.

Lidmaatschap opzeggen

Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ

Zelf je betaling regelen

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Betaalmethode*

Gezinssituatie wijzigingen

echtscheiding

huwelijk of partnerschap

Stap 1 van 2

Nieuw gezinslid aanmelden

Naam(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ

Gegevens ouders

Naam (Ouder 1)(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Naam (Ouder 2)
DD dash MM dash JJJJ
Stuur mij informatie over het extra kinderpakket(Vereist)