Privacy beleid Draagt Elkanders Lasten Urk

Het gebruik van onze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan strikte geheimhouding daarvan. Bij bezoek en gebruik van onze website kunnen bezoekersgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden naar uw computer worden gestuurd om de communicatie via het elektronische communicatienetwerk te vereenvoudigen.
U kunt hier meer over lezen bij ons cookiestatement. Draagt Elkanders Lasten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit – of in enig opzicht verband houdt met onjuistheden, het gebruik van de site of met de onmogelijkheid om onze site te kunnen raadplegen. Zie ook onze disclaimer.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. U kunt van ons verwachten dat wij dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt ons via de e-mail benaderen, info@del-urk.nl, of telefonisch tijdens kantooruren op 0527 683435. Ons kantoor is dagelijks geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Buiten deze tijden om is het kantoor geopend op afspraak.

Aanpassen privacy beleid

Wij houden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Privacyverklaring

Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat wij persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen.
Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijk persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens:

  • voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstig lid;
  • voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties;
  • om u te informeren over door Draagt Elkanders Lasten geleverde producten en diensten;
  • om te kunnen voldoen aan wettelijke bepalingen en voor statistische analyses;
  • voor het bestrijden van fraude.

Correct omgaan met bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid op het moment van aanvraag van een lidmaatschap. Met deze gegevens zullen wij, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, extra zorgvuldig omgaan.