Een eerste begrafenis kost rond de 12.000 euro, een bedrag dat veel mensen niet zomaar hebben of kunnen missen. Het is daarom verstandig om een financiële regeling te treffen die in geval van overlijden de kosten van een eerste begrafenis dekt. DEL biedt verschillende lidmaatschappen met verschillende vergoedingen, van een gedeeltelijke kostendekking tot een volledige kostendekking van een uitvaart.

Basislidmaatschap 

Het basislidmaatschap vergoedt momenteel een waarde van 2.500 euro. De contributie wordt twee keer per jaar geïnd: in de tweede week van januari en juli. Kinderen tot vijftien jaar krijgen in geval van overlijden bij lidmaatschap van één of beide ouders ook een vergoeding.

Aanvullend lidmaatschap

Het aanvullend lidmaatschap kan bovenop een basislidmaatschap worden afgesloten. Het basis- plus aanvullend lidmaatschap vergoedt momenteel een waarde van 6.000 euro bij een eerste overlijden in een gezin. De contributie wordt per kwartaal in de tweede week geïnd. Ook hier krijgen kinderen tot vijftien jaar in geval van overlijden bij lidmaatschap van één of beide ouders een vergoeding.

Extra lidmaatschap

Met het extra lidmaatschap kunt u uw eerste begrafenis kostendekkend vergoed krijgen. Een extra lidmaatschap kan in stappen van 1000 euro worden aangegaan. Als het extra lidmaatschap op één leven wordt afgesloten, is deze persoonsgebonden. Als het lidmaatschap op twee levens wordt afgesloten (bijvoorbeeld man en vrouw) wordt het te vergoeden bedrag gebruikt bij het eerste geval van overlijden. Ook voor het extra lidmaatschap wordt de contributie per kwartaal geïnd. Het extra lidmaatschap kan worden afgesloten tot maximaal 12.500 euro. Voor kinderen kan geen extra lidmaatschap worden aangegaan.

Kinderlidmaatschap

Kinderen zijn tot en met hun vijftiende levensjaar gratis lid. Naast het standaardlidmaatschap via de ouders (dat in geval van overlijden niet kostendekkend is), kan een aanvullend lidmaatschap voor uw kind worden afgesloten. De vergoeding die het kinderlidmaatschap biedt, is afhankelijk van uw eigen lidmaatschap.